eficiència energètica d'edificis

Què és el certificat d’eficiència energètica i per a què serveix?

El certificat d’eficiència energètica (CEE) és un document oficial que avalua l’eficiència energètica d’un edifici o habitatge. Aquest certificat s’emet sobre la base d’una avaluació energètica de l’immoble, on s’analitza l’eficiència de l’envolupant de l’edifici, els sistemes de climatització, la il·luminació, i els sistemes de producció d’aigua calenta sanitària.

El seu principal objectiu és promoure l’eficiència energètica en els edificis i la utilització d’energies renovables per a cobrir les seves necessitats d’energia i reduir les emissions de CO₂, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Què és l’etiqueta energètica?

L’etiqueta energètica és una escala de colors i lletres que indica l’eficiència energètica de l’edifici o habitatge. Va dese la lletra A (més eficient) fins a la lletra G (menys eficient).

L’etiqueta energètica és una eina molt útil per al consumidor, ja que li permet conèixer el nivell d’eficiència energètica de l’immoble abans de comprar-lo o llogar-lo, perquè pugui valorar si l’habitatge que considera comprar o llogar té les característiques energètiques adequades, i conèixer la despesa energètica aproximada que representés al cap de l’any.

 

Certificació energètica a Catalunya

A Catalunya, el certificat energètic compta a més amb un informe addicional que avalua les característiques de l’habitatge en comparació amb la mitjana de la seva zona climàtica i amb els habitatges qualificats amb una A. També conté informació sobre l’estalvi econòmic i si apliquen mesures per a reduir la despesa energètica.

I en el cas d’edificis existents, el certificat a més incorpora recomanacions i millores per a obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’habitatge i reduir la despesa energètica.

Obligatorietat del certificat d’eficiència energètica

A Catalunya, el 60% del parc d’habitatges és anterior a 1980, data en la qual l’aïllament tèrmic va començar a ser obligatori. La normativa ha anat ampliant els casos en els quals l’obtenció del certificat energètic passa a ser obligatori:

-Des de l’1 de novembre de 2007, per a edificis de nova construcció.

-Des de l’1 de juny de 2013, per als edificis i habitatges existents que es lloguin o venguin. També aplica per als edificis o parts d’edificis que una autoritat pública ocupi amb més de 250 m² (RD 235/2013).

-Des del 3 de juny de 2021, per als edificis on es realitzin reformes o ampliacions, els edificis amb superfície superior a 500 m², i tots els edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) (RD 390/ 2021).

 

Compromís de la Unió Europea per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050

La Unió Europea s’ha compromès a aconseguir la neutralitat climàtica per a l’any 2050, cosa que significa que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle han de reduir-se al mínim i qualsevol emissió residual ha de ser compensada per l’eliminació de carboni, com per exemple mitjançant la reforestació o l’ús de tecnologies de captura de carboni.

Per a aconseguir aquest objectiu, la UE ha establert una sèrie d’objectius intermedis per a 2030:

-L’augment de la proporció d’energies renovables en el consum final d’energia en un 32%.

-La reducció d’emissió de gasos en almenys 55% en comparació amb els nivells de 1990.

-Millorar l’eficiència energètica en almenys un 32,5% en comparació amb els nivells de 2007.

 

FONS NEXT GENERATION, ajudes i subvencions per a la rehabilitació energètica

En el cas dels edificis, el certificat energètic els serveix a les comunitats de veïns perquè puguin passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Asi mateix, tant el certificat energètic com la ITE, són requisits per a accedir a les ajudes i subvencions de els FONS NEXT GENERATION que ofereixen les administracions públiques per a la rehabilitació energètica d’edificis.

Aquestes ajudes poden cobrir fins al 70% del cost de les obres, la qual cosa suposa un gran estalvi per a les comunitats de veïns.

El paper de la ciutadania cap a un nou model energètic

L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada vegada major en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. En aquest procés, el paper de la ciutadania és clau perquè passa de tenir un paper de consumidor passiu a ser un agent actiu productor i consumidor d’energia, sent l’edifici l’espai en el qual s’integra la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, i on es pot fer efectiu l’autoconsum i la recàrrega del vehicle elèctric.

“Sens dubte l’únic camí de present i futur en els edificis és l’eficiència energètica i cada vegada més serà un dels aspectes més valorats a l’hora de triar on viure” afirma Mercedes Blanco, Directora de Veïns Feliços Administració de Finques.

 

Des de Vecinos Felices t’assessorem i gestionem l’obtenció del certificat energètic, de la ITE, i de les ajudes i subvencions dels FONS NEXT GENERATION per a la rehabilitació energètica de la teva comunitat de veïns.

Per a obtenir més informació contacta’ns escrivint un missatge, o telefonant al 936090770, o per WhatsApp al 660630529.

 

 

 

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola,
¿En que podemos ayudarte?