És obligatori instal·lar rampes en les comunitats de veïns?

eficiència energètica d'edificis

Viure en una comunitat de propietaris comporta una sèrie de drets i obligacions que solen afectar a tots els propietaris. Amb la finalitat de facilitar la vida a aquelles persones amb mobilitat reduïda o bé altres problemes, es fa necessari adaptar els edificis actuals a les seves circumstàncies.

Per aquest motiu, molts veïns es pregunten si és obligatori fer obres per a la instal·lació d’una rampa en la comunitat, en el cas que en ella visquin persones amb alguna mena de discapacitat.

 

És obligatori fer obres per a instal·lar una rampa en la comunitat de veïns?

La resposta a la pregunta és sí, encara que amb algunes consideracions. És obligatori fer obres i tenir una rampa d’accés al portal de l’edifici quan es consideri necessari i sempre que sigui per motius raonables.

Segons la legislació vigent, a més, no requereix d’un acord previ de la junta de propietaris, quan habiti alguna persona amb discapacitat o persones majors de 70 anys.

 

Què diu la Llei de Propietat Horitzontal?

Els dubtes a aquestes qüestions venen reafirmades en la Llei de Propietat Horitzontal que defineix el següent:

“tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts (…) les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir l’accessibilitat universal (…) de persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, a fi d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius mecànics i electrònics…”.

La llei estableix a més que han de fer-se tals obres, sempre que l’import repercutit anualment d’aquestes, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, “no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes”.

A Catalunya, el Codi Civil Català estableix que “s’adoptaran per majoria simple els acords que estableixin executar obres la finalitat de les quals sigui suprimir barreres arquitectòniques, encara que les obres afectin l’estructura o configuració exterior.

A més, els despeses originades per les obres necessàries per a garantir l’accessibilitat i habitabilitat de l’edifici són a càrrec de tots els propietaris d’habitatges, si deriven d’un acord de la junta de propietaris i els que, sense causa justificada, s’oposin o demorin les actuacions o obres necessàries i exigides per autoritat competent, respondran individualment de les sancions que s’imposin en via administrativa.

 

Més de 2,5 milions de persones tenen mobilitat reduïda a Espanya

A Espanya, prop del 70% dels seus habitants resideixen en pisos, 2,5 milions de persones tenen mobilitat reduïda i 608.000 viuen soles en la seva llar. Però, sis de cada deu edificis d’habitatges (un 59%) tenen graons abans d’arribar al portal, la qual cosa suposa la primera gran barrera a la qual ha d’enfrontar-se una persona amb mobilitat reduïda quan accedeix a l’immoble on resideix, i només un 28% té rampa o disposa de plataforma elevadora (4%). Aquestes dades es desprenen de l’informe: Rampa cap a l’accessibilitat, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris.

“La falta d’accessibilitat en els edificis no és només un problema per a les persones amb mobilitat reduïda, sinó que també afecta o afectarà la immensa majoria de la població en algun moment de la seva vida quan, per motius d’edat o malaltia, tinguin problemes de mobilitat” afirma Laura López Demarbre vicepresidenta executiva de la Fundació Mútua de Propietaris. Per això, des de la Fundació treballen per a disposar d’itineraris accessibles des de la via pública a l’habitatge i així garantir la llibertat i la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda.

A més, des de la Fundació han detectat que només el 0,6% dels 9,8 milions d’edificis d’habitatges són universalment accessibles a Espanya. Alguna cosa lluny de garantir la plena inclusió i igualtat de les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat com es pretén amb noves reformes per a facilitar la vida a aquest col·lectiu de persones.

 

L’element més reformat en una comunitat de propietaris és la rampa

A l’ésser una necessitat latent, des d’aquest organisme, destaquen que entre els immobles que han realitzat obres de millora d’accessibilitat, el principal element reformat ha estat la rampa (57%), seguida de la porta d’accés (34%) i el porter automàtic (23%). En aquest sentit, remarquen que un 38% dels espanyols afirma que l’edifici tingués rampa o plataforma va ser decisiu a l’hora de comprar el seu habitatge.

En relació amb els terminis una vegada sorgeix la necessitat, per exemple, segons la llei sobre accessibilitat catalana, s’han de realitzar en el termini màxim d’un any si són obres menors, o de dos anys si són obres majors.

Encara que “el sentit comú davant la necessitat d’una persona és com més aviat millor, i més tenint solucions com la rampa 3D, per això seguim un protocol d’actuació en el qual es mesura l’accessibilitat de l’edifici, es redueixi el temps d’execució i es controlin els costos de la implantació, evitant conflictes” segons Mercedes Blanco, directora de Vecinos Felices Administració de Finques.

 

Ajudes i subvencions per a instal·lar una rampa en una comunitat

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ofereix ajudes en el foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges. Això ve regulat per cada comunitat autònoma, si bé hi ha regles generals el objectiu és finançar l’execució d’obres per a la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat universal tant en edificis d’habitatges de tipologia residencial com en habitatges unifamiliars ja siguin urbanes o rurals i en habitatges situats en edificis de tipologia residencial.

 

Beneficiaris:

-Les comunitats de propietaris, o les agrupacions de comunitats de propietaris.

-Les societats cooperatives.

-Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis.

-Les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acreditin aquesta condició.

 

Tipus d’habitatge que engloba:

-Habitatges unifamiliars, habitatges dins d’un edifici residencial col·lectiu i edificis.

-Antiguitat preferentment anterior 1996.

-70% de la superfície dels edificis d’ús residencial d’habitatge-

-50% habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual.

 

Límit de l’ajuda:

-Amb caràcter general 40% de la inversió.

-75% de la inversió en cas d’ingressos inferiors a 3IPREM o d’obres d’accessibilitat quan els residents siguin persones discapacitades o siguin majors de 65 anys.

 

Quantia de l’ajuda:

-Fins a 3.000 €

-Fins a 8.000€/ habitatge

-Fins a 14.000€/ habitatge per a persones amb discapacitat

-Fins a 17.000€/ habitatge per a persones amb grau més sever de discapacitat.

-Increment per BIC: 1.000€/ habitatge

-Increment per a menors de 35 anys: 25% en municipis amb menys de 5.000 habitants

“Els administradors de la finca tenim la missió de buscar la millor solució per als veïns a l’hora de millorar l’accessibilitat, tant a nivell tècnic com econòmic, amb l’objectiu oferir alternatives als veïns i la solució a qui té una necessitat tan important com poder accedir a la seva llar” afirma Mercedes Blanco, Directora de Vecinos Felices Administració de Finques.

 

Ajudes ‘Habitatges Sense Barreres’ de la Fundació Mútua de Propietaris

A més de les ajudes del Ministeri d’Habitatge, la Fundació Mútua de Propietaris a través del Programa ‘Habitatges Sense Barreres’, ofereix subvencions per a la realització d’obres de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis d’habitatges en el qual resideixin persones amb mobilitat reduïda.

El programa posa a l’abast de les comunitats de veïns els recursos financers i tècnics per a millorar l’accessibilitat a les àrees comunes d’un edifici, com:

-La instal·lació d’un ascensor

-La supressió de desnivells

-L’adequació o eixamplament de portes

-La construcció de passadissos o ampliació de parades,

-La millora d’accessibilitat d’ascensors

-La construcció de rampes i la instal·lació de plataformes elevadores.

 

La Fundació Mútua de Propietaris compta amb dos tipus de convocatòries:

1.- Convocatòria d’ajudes directes per a Comunitats de Propietaris situades a Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Madrid i Comunitat de Madrid, on subvencionen el 50% dels costos de les obres i els honoraris de projectes fins a un màxim de 15.000 € per comunitat.

2.- Convocatòria d’ajudes per al finançament d’obres d’accessibilitat al 0% d’interès per a comunitats de propietaris situades en tot el territori espanyol,

En tots dos casos, per a la sol·licitud de les ajudes han de residir persones amb mobilitat reduïda, persones amb discapacitat amb afectació a la mobilitat o persones majors.

 

Des de Vecinos Felices col·laborem amb la Fundació Mútua de Propietaris en el seu projecte Habitatges sense Barreres, assessorant les comunitats de veïns que administrem amb un estudi gratuït per a avaluar la viabilitat d’obtenir subvencions i gestionar qualsevol tipus de reformes que hagin de fer-se en la finca per a millorar l’accessibilitat.

Per a obtenir més informació contacta’ns escrivint un missatge, o telefonant al 936090770, o per WhatsApp al 660630529.

 

Font: Col·laboració de Vecinos Felices per a Fotocasa Life

 

 

 

 

 

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola,
¿En que podemos ayudarte?