Prevenció de riscos laborals en una comunitat de veïns

prevenció de riscos laborals

És molt probable que, si vius en una comunitat de propietaris, pensis que la llei de prevenció de riscos laborals no t’afecta. No obstant això, tal com passa en qualsevol empresa, les comunitats de veïns també tenen una sèrie d’obligacions i responsabilitats en aquest àmbit.

Què és i com es realitza un informe de prevenció de riscos laborals?

Un informe de prevenció de riscos laborals és, com el seu propi nom indica, un document que recull una avaluació dels riscos.

L’objectiu de l’informe, que sempre ha d’incloure la identificació del lloc de treball i una estimació del risc o riscos existents, és oferir, d’una banda, l’avaluació i les mesures preventives pertinents, i, per un altre, la referència dels criteris i procediments d’avaluació dels mètodes d’anàlisis, mesurament o assaig utilitzats.

Per a dur a terme aquesta avaluació s’hauran de determinar els elements perillosos i identificar als treballadors exposats a aquests. D’aquesta manera es valora el risc existent en funció d’una sèrie de criteris objectius i s’obté a una conclusió sobre la magnitud dels riscos i la necessitat d’evitar-los, controlar-los i reduir-los.

Quines comunitats de propietaris han de fer aquest informe?

  • Quan la comunitat de propietaris té treballadors al seu càrrec. En aquests casos la comunitat es considera una empresa amb treballadors. Així doncs, haurà de complir amb la llei 31/95 de prevenció de riscos laborals i altres normatives d’aplicació relacionades en aquesta matèria. També haurà d’adoptar obligatòriament alguna de les modalitats d’organització preventives previstes en la llei.
  • Quan la comunitat de propietaris realitza alguna obra en l’edifici. En aquest cas la comunitat de propietaris adquireix el paper de promotor de l’obra, tenint una sèrie de responsabilitats recollides en el Reial decret 1627/97, especialment si es tracta d’una obra amb projecte.
  • Quan en l’edifici concorren treballadors de diferents empreses. Una comunitat de propietaris sol tenir contractades diferents empreses que li ofereixen un conjunt de serveis, com per exemple el manteniment de l’ascensor, la neteja o l’electricitat. En aquests casos, la comunitat, tal com recull el Reial decret 171/2004 sobre Coordinació d’Activitats Empresarials, estarà obligada a informar els treballadors d’aquestes empreses dels riscos, mesures preventives i mesures d’emergència existents en l’edifici.

 

La importància de l’informe

Aquest document és una part fonamental de la gestió de la seguretat i salut i servirà de gran ajuda a l’empresari per a controlar els riscos en el lloc de treball.

A través d’aquest informe es pretén estimar la magnitud dels riscos exposats, proporcionant a l’empresari la informació necessària per a decidir sobre la necessitat d’adoptar mesures adequades per a garantir la seguretat i protecció de la salut dels treballadors.

Si tens més dubtes sobre aquest tema, pots contactar amb nosaltres. Des de Vecinos Felices treballem per a aconseguir que els nostres clients tinguin resposta a tota mena de problemes. El nostre equip t’ajudarà en tot moment a resoldre les teves gestions.

 

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola,
¿En que podemos ayudarte?